Handelsbetingelser

Generelt

Enhver leverance fra Hecht-Johansen Aps sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, efter nedenstående handelsbetingelser.

Priser

Hecht-Johansen ApS forbeholder sig ret til prisændringer uden forudgående varsel som følge af ændringer i valutakurser, told, afgifter, skatter, råvarepriser m.v.
Nogle varer er skaffevarer, hvorfor leveringstid må påregnes.

Force majeure

Som force majeure, der fritager Hecht-Johansen ApS for ansvar, anses blandt andet følgende forhold hos Hecht-Johansen Aps eller dennes underleverandører:

Krig og undtagelsestilstand, strejke, lockout, naturkatastrofer, svigtende forsyninger, brand, import- og eksportforbud, valutarestriktioner og produktionsstop.

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale.
Det er en forudsætning, at varerne er købt inden for de sidste 3 måneder, og at de er kurante og salgsbare.
Varerne skal være adresseret til vores adresse, franko afsendt, vedlagt fakturakopi.
Skaffevarer og specialvarer tages ikke retur.
Til delvis dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes 10 % af fakturabeløbet.
Køber er ikke berettiget til at foretage modregning over for Hecht-Johansen ApS.

Reklamation

Det påhviler køber at undersøge varerne/leverancen ved modtagelsen.
Eventuel reklamation på fejl og mangler skal være Hecht-Johansen ApS i hænde senest 8 dage efter levering.
Ved reklamation på produkter under reklamationsfristperioden, skal kopi af købsfaktura medsendes på alle de varer, der returneres.
Såfremt fakturakopi ikke er vedlagt og ikke fremsendes inden 5 dage, vil varen blive tilbagesendt til køber.

Reklamationsfrist

Hecht-Johansen ApS forpligter sig til, inden for en periode på 3 måneder regnet fra fakturadato, at afhjælpe varer der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.
Sådanne afhjælpning sker efter Hecht-Johansen´s valg ved kreditering, forholdsmæssigt afslag eller omlevering.

Produktansvar

Hecht-Johansen ApS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, indirekte tab eller lignende.

Betaling

Hele fakturabeløbet er forfaldent til betaling iht. indgåede og på faktura oplyste betingelser.
Såfremt betaling ikke sker rettidigt, påbeløber renter med 2 % pr. påbegyndt måned.

Levering

Levering foretages med billigste alternativ der passer til ordrens mål og vægt.

Forbrugerklagenævn

Ved handel med private, har disse mulighed for at henvende sig til forbrugerklagenævnet på dette link:

http://www.forbrug.dk/

og denne adresse:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby